Μόνο η κατάσταση του τίποτα μπορεί να είναι άπειρη΄ η κατάσταση του κάποιου πράγματος είναι επόμενο να είναι πεπερασμένη. Μόνο μέσα από την κατάσταση του τίποτα είναι δυνατό να υπάρχει το άπειρο εύρος της ζωής, της ύπαρξης΄ όχι μέσα από την κατάσταση του κάποιου πράγματος. Ο Θεός δεν είναι κάποιος: είναι ο κανένας ή, πιο σωστά, είναι η κατάσταση του κανενός. Ο Θεός δεν είναι κάτι: είναι τίποτα ή, ακόμη πιο σωστά, η κατάσταση του κανενός πράγματος. Είναι ένα δημιουργικό κενό.

Μην σκεφτείς ποτέ, ούτε για μια στιγμή, πως η κατάσταση του τίποτα είναι κατάσταση αρνητική, απουσία, όχι. Η κατάσταση του τίποτα είναι απλώς κατάσταση του κανενός πράγματος. Εξαφανίζονται τα πράγματα, απομένει μόνο η υπέρτατη ουσία. Εξαφανίζονται οι μορφές, απομένει μόνο το άμορφο. Εξαφανίζονται οι ορισμοί, απομένει το απροσδιόριστο.

Η αφύπνιση ενός βούδα είναι ολική. Μέσα στην ολική εκείνη αφύπνιση, υπάρχει φωτεινή επίγνωση που την περιβάλλει η θετική κατάσταση του τίποτα. Δεν είναι άδεια, είναι υπερπλήρης. Τα πράγματα έχουν εξαφανιστεί… και εκείνο που έχει απομείνει δεν μπορείς να το εκφράσεις. Προσπαθούμε να το εκφράσουμε ως μακαριότητα, ως έκσταση, ως αιώνια χαρά, αυτά όμως αποτελούν απόμακρους μόνον αντίλαλους του αληθινού πράγματος.

osho.com

Tags: OSHO